Aktualności

UWAGA ! Dnia 7.01.2022r. Biuro OIL w Tarnowie nieczynne
2022-01-05
UWAGA ! Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 Biuro OIL w Tarnowie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
WAŻNE ! W dniu 24.12.2021 Biur OIL w Tarnowie będzie nieczynne
2021-12-17
Uprzejmie informujemy że w dniu 24.12.2021 Biur OIL w Tarnowie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Badania ankietowe w ramach rozprawy doktorskiej
2021-12-17
Szanowni Państwo,   ponieważ mam przyjemność realizować pracę doktorską pt. „Zarządzanie talentami w publicznych podmiotach leczniczych w Polsce” na Wydziale Zarządzania...
W dniach 25/26 listopada 2021r. rejestr lekarzy oraz rejestr praktyk lekarskich nieczynny
2021-11-22
Ważne! W dniach 25/26 listopada 2021r. rejestr lekarzy oraz rejestr praktyk lekarskich nieczynny ze względu na szkolenie pracowników.

UWAGA!!!

ZAŚWIADCZENIA SKIEROWANIA DO PRACY PRZY ZWALCZANIU PANDEMII OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W TARNOWIE przyjmuje WYŁĄCZNIE za pośrednictwem:

  • POCZTY TRADYCYJNEJ
  • POCZTY ELEKTRONICZNEJ POD ADRESEM: tarnow@hipokrates.org

( niepoprawnie wypełnione zaświadczenia pozostaną bez rozpoznania !!! )

 POBIERZ DRUK ZAŚWIADCZENIA


 
UWAGA !
Uprzejmie przypominamy o tej informacji odnośnie pracy OIL w TARNOWIE

 

 

 

 

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie jest czynne:

Poniedziałek- 10.00-17.00

Wtorek- 08.00- 15.00

Środa -10.00 -17.00

Czwartek- 08.00- 15.00

Piątek - 8:00 - 15:00

 

Kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax: 14 688 88 30
Konto bankowe:
74 1910 1048 2640 0010 1213 0001
E-mail: tarnow@hipokrates.org

NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Pomoc prawna - informacja

 

 


 

.

Ubezpieczenia lekarzy i dentystów

Zakupu ubezpieczenia OC lekarza można szybko i wygodnie dokonać przed monitorem swojego komputera

poprzez przygotowaną w tym celu dla Państwa stronę internetową 

www.toil.mentor.pl

 

„W razie pytań/niejasności w doborze wariantu ubezpieczenia czy innych kwestiach technicznych proszę kontaktować się;

z Panią Kingą Nowak w godzinach pracy OIL Tarnów pod nr tel. 14 688 88 30 w. 22, tel. kom. 881 210 923, e-mail; k.nowak@hipokrates.org  

lub

Panem Piotrem Gnat pod nr  tel. +48 56 669 32 78, tel. kom. 663 480 698, e-mail;  piotr.gnat@mentor.pl


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKIEROWANIE DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII – CZY MOJE UBEZPIECZENIE OC ZADZIAŁA?

 

Szanowni Lekarze, Lekarze Dentyści,

panująca pandemia COVID-19 rodzi pytania o wpływ obecnej sytuacji na warunki ubezpieczenia OC.

 

Informujemy, że ubezpieczenia OC lekarza dostępne w programie ubezpieczeń dla Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie na toil.mentor.pl obejmują szkody powstałe w następstwie/w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych związanych ze skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii bez względu na faktycznie wykonywaną przez lekarza specjalizację, która została wskazana w deklaracji ubezpieczeniowej.

 

Oznacza to, że odpowiedzialność ubezpieczyciela zostanie zachowana, mimo że lekarz będzie udzielał świadczeń zdrowotnych na oddziałach covidowych w ramach innej specjalizacji niż została podana w deklaracji ubezpieczeniowej. W razie zaistnienia szkody, PZU SA nie będzie więc podnosiło kwestii niezgodności między zdeklarowaną a faktycznie wykonywaną specjalizacją.

 

Pragniemy jednak zwrócić uwagę na kwestię wyboru odpowiedniego zawodowego ubezpieczenia OC zgodnie z formą wykonywania zawodu lekarza.

 

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE UBEZPIECZENIE OC LEKARZA?

 

PROWADZĘ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ I ZOSTAJĘ SKIEROWANY DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII NA PODSTAWIE TZW. „KONTRAKTU”.

Każdy Lekarz lub lekarz dentysta, który prowadzi lub chce prowadzić własną działalność gospodarczą w formie praktyki zawodowej, musi posiadać ubezpieczenie OC zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tzw. obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza).

 

 

PAMIĘTAJ!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza nie obejmuje szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem zawodu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej bez prowadzenia działalności i ma ograniczony zakres ochrony.

 

 

Rozważ rozszerzenie zakresu ochrony o dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza, które zapewnia szerszy zakres ochrony oraz działa jako ubezpieczenie nadwyżkowe względem obowiązkowego OC. To ostatnie oznacza, że w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza dla danego zdarzenia, która jest ograniczona do 75 tys. euro, brakująca kwota zostanie uzupełniona sumą gwarancyjną dobrowolnego ubezpieczenia OC.

 

 

ZOSTAJĘ SKIEROWANY DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ LUB UMOWY CYWILNOPRAWNEJ BEZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Jeżeli udzielasz świadczeń w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną bez prowadzenia działalności, przepisy prawa nie nakładają na Ciebie obowiązku posiadania tzw. obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza. Możesz jednak zabezpieczyć się dobrowolnym ubezpieczeniem OC lekarza, które chroni Twój interes majątkowy w sytuacji, gdy w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dojdzie do szkody, a co za tym idzie – konieczności wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub też renty.

 

W celu zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej, każdy lekarz i lekarz dentysta zrzeszony w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Tarnowie ma możliwość przystąpienia do dedykowanego programu ubezpieczeń. Program ten obejmuje:

 

  • Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji na ryzyko HIV/WZW
  • Ubezpieczenie utraty dochodu obejmujące m.in. zachorowanie na COVID-19

 

WAŻNE!

Ubezpieczenie utraty dochodu zapewnia wypłatę świadczenia w okresie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą, w tym aktualnie najbardziej zagrażającą środowisku lekarzy – COVID-19. Ochrona działa również w sytuacji ogłoszonego w Polsce stanu epidemii i panującej na świecie pandemii.

 

Bez względu na wybrany wariant ochrony, czasowa niezdolność do wykonywania pracy przez lekarza musi trwać co najmniej 30 dni kalendarzowych i być potwierdzona drukiem ZUS ZLA lub orzeczeniem ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku niespełnienia tych warunków ubezpieczyciel może się uchylić od odpowiedzialności.

 

 

  • Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
  • Roczne ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer

 

 

KONTAKT W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ

 

Kinga Nowak

Biuro OIL w Tarnowie

+48 14 688 88 30

k.nowak@hipokrates.org

 

 

Agata Łukowska

Mentor S.A.

+48 56 669 33 07

agata.lukowska@mentor.pl

 

 

Piotr Gnat

Mentor S.A.

+48 56 669 32 78

piotr.gnat@mentor.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, w tym ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (Ogólne Warunki Ubezpieczeń), jak również możliwość przystąpienia do programu ubezpieczeń online dostępne są pod adresem:

www.toil.mentor.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do 20% zniżki na wybrane ubezpieczenia PZU S.A.

 

Teraz każdy Członek Izby może otrzymać kartę klienta PZU uprawniającą do 20% zniżki na wybrane ubezpieczenia PZU S.A.: komunikacyjne, turystyczne i PZU Dom.

 

Jak uzyskać kartę Klienta PZU S.A. w 5 krokach:


1.   Przystąp do programu ubezpieczeń

W celu przystąpienia do programu wejdź na stronę www.toil.mentor.pl lub skontaktuj się z Panią Kingą Nowak zajmującą się obsługą ubezpieczeń w Izbie

 

2.   Pamiętaj o zgodzie na otrzymanie zniżki

Jeśli chcesz otrzymać kartę Klienta uprawniającą do otrzymania zniżki na wybrane ubezpieczenia PZU S.A. pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedniej zgody. Bez niej, zniżka nie może zostać przyznana. Zgoda jest oczywiście dobrowolna!

 

3.   Opłać składkę ubezpieczeniową

Po opłaceniu składki ubezpieczeniowej automatycznie zostanie wygenerowany certyfikat. Stanowi on potwierdzenie przystąpienia do programu ubezpieczeń oraz podstawę do otrzymania zniżek

 

4.   Pobierz aplikację „mojePZU”

Zniżka w ciągu 30 dni pojawi się na Twoim koncie w aplikacji „mojePZU”. Poniżej dostępna jest instrukcja obsługi „mojePZU”

Instrukcja obsługi aplikacji mojePZU


5.   Ciesz się zniżką na wybrane ubezpieczenia PZU S.A.!

W aplikacji „mojePZU” na koncie użytkownika dostępne będą kody zniżkowe, które należy podać w celu naliczenia zniżki na wybrane ubezpieczenia PZU S.A.: komunikacyjne, turystyczne i PZU Dom.


Uprawnienia do zniżki przyznawane są na czas trwania okresu ubezpieczenia wskazanym na certyfikacie.

 

 

 

 

Z uwagi na wiele pytań, potwierdzamy, że obowiązkowe  i dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza, lekarza dentysty obejmuje również szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także szkody  będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w wyniku przeniesienia choroby zakaźnej, w tym koronawirusa.

Zainteresowanych informacją dotyczącą ubezpieczenia utraty dochodu dla lekarzy w przypadku zarażenia się koronawirusem, zapraszamy na stronę internetową, gdzie zamieszczone są szczegółowe informacje na ten temat lub do kontaktu z osobą zajmującą się ubezpieczeniami w Izbie.